Visie

Holistische kijk op uw problemen.

Inherent aan een probleem is dat daarbij altijd mensen betrokken zijn. Het oplossen van een probleem begint met het in kaart brengen via een incident map, de holistische print van het probleem in zijn context. Hierin zijn de objecten van het probleem in kaart maar tevens de mensen en de bedrijfsvoering.

De deelgebieden welke volgen uit de incident map kan men aanpakken met probleem analyse, een middel om de feitelijk afwijking van de norm vast te stellen en te beschrijven. Hieruit volgt het actieplan, de verdeling van de verantwoordelijkheden en daarbij behorende acties.

Als het herstel van de omgeving daar is dient men te kijken naar de omstandigheden en doorbroken barrières. In deze fase zijn mensen en bedrijfsvoering de facetten welke onderzocht dienen te worden, hier ligt ook de kans in de organisatie om iets leren en om de uitgaven welke reeds gedaan zijn in de escalatie om te zetten in een gezamenlijke stap vooruit.