Escalatie Management

Escalatie Management

De hoge school van Incident Management en Problem Management

Wat is escalatie management,

Wat is eigenlijk zo’n team van mensne

wat dienen ze te bezitten om hun werk te doen.